• Novo

Pilha AG5 / LR48 / L754F [Kodak]

0,80 €
Com IVA

AG5 / LR48 / L754F - 1,5v

Quantidade

BHA5022